Overzicht alle modules (acute) gezondheidszorg

Overzicht alle modules (acute) gezondheidszorg

Onze trainingsprogramma's vallen op door de interactie tussen de trainer en de groepsleden en het delen van kennis en ervaringen. De deelnemers ontwikkelen nieuwe vaardigheden doordat ze de aangeboden kennis direct oefenen in de training en deze via opdrachten gaan toepassen in de dagelijkse praktijk. Wij verzorgen diverse trainingsprogramma’s / modules binnen de (acute) gezondheidszorg. Wat betreft het ontwikkelen van onze cursussen laten wij ons inspireren door oplossingsgericht werken, verbi

Module aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Module aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

De landelijke training signaleren en omgaan met kindermishandeling hebben wij aangepast en geschikt gemaakt voor professionals (ambulancepersoneel, huisartsen, meldkamerpersoneel en triage en doktersassistenten) werkzaam binnen de ambulance en/of huisartsenzorg.

Module praktijkopleider acute zorg

Module praktijkopleider acute zorg

Praktijkopleiders hebben te maken met verschillende rollen in hun werk. Zij instrueren en begeleiden collega’s, geven feedback op hun vaardigheden en houding en zijn daarnaast ook gewoon collega op de werkvloer. Dit maakt het lastig om je positie en houding te bepalen en vraagt veel van instruerende, communicatieve en begeleidende vaardigheden.

Module coaching on the job

Module coaching on the job

Binnen het werkveld van de ambulancehulpverlening is de rol van de praktijk- of werkbegeleider steeds meer veranderd van sturend naar begeleidend. Ieder zijn invloed op de werkrelatie (houding/communicatie) is toegenomen. Zowel nieuwe als meer ervaren collega’s vragen in hun begeleiding om een meer situationele aanpak. Daarbij kan een oplossingsgerichte en coachende werkwijze op zijn plaats zijn.

Module omgaan met lastig gedrag of agressie

Module omgaan met lastig gedrag of agressie

Binnen de gezondheidszorg om kunnen gaan met lastig gedrag en agressie, waarvan de verwerking vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Het ervaren van de eigen reacties en grenzen en het opbouwen van zelfvertrouwen komt vanuit een oplossingsgerichte benaderingswijze aan bod.

Module effectief communiceren

Module effectief communiceren

Binnen de organisatie, op straat en bij het samenwerken met andere partijen vindt er dikwijls (mis)communicatie plaats die verstrekkende gevolgen kan hebben. Wanneer collega's onderling elkaar goed begrijpen, kunnen zij optimaal samenwerken. Dit komt de sfeer en de kwaliteit van de hulpverlening ten goede en leidt tot grotere werktevredenheid.

Module instructeur

Module instructeur

Instructeurs behoeven vaardigheden en hulpmiddelen om hun kennis en enthousiasme effectief over te brengen op hun collega’s. Hoe maak je de theorie inzichtelijk, welke werkvormen zijn geschikt, hoe breng je structuur aan in het leerproces, stimuleer je de deelnemers en sluit je zo goed mogelijk bij hen aan?

Module werkbegeleider

Module werkbegeleider

Een werkbegeleider stimuleert en ondersteunt de (nieuwe) medewerker om vanuit een oplossingsgerichte benaderingswijze vakkennis en vaardigheden toe te passen in de beroepspraktijk. Dit vraagt om invoelend vermogen en begeleidende vaardigheden en geloof in de mogelijkheden van de ander.

Module psychosociale ondersteuning geuniformeerden

Module psychosociale ondersteuning geuniformeerden

Ambulancemedewerkers en meldkamer centralisten lopen beroepshalve een verhoogd risico om geconfronteerd te worden met traumatische gebeurtenissen. De nasleep van een dergelijk incident kan zowel het welbevinden als de voortgang van het werk negatief beïnvloeden. Wat nu te doen bij het inschatten en verwerken van een traumatische gebeurtenis?

Module oplossingsgerichte intervisie

Module oplossingsgerichte intervisie

Intervisie is een methode waarin professionals vanuit een gelijkwaardige positie leren van elkaar. Intervisie gaat over leren van jezelf, van situaties en van elkaar. Het is een vorm van collegiale ondersteuning om bij werkproblemen binnen een vastgestelde structuur tot oplossingen te komen en inzichten in een zelfsturend, op reflectie gericht leerproces.

Module individuele of teamcoaching

Module individuele of teamcoaching

Op weg naar een andere toekomst helpen wij medewerkers graag om uit te zoeken welke patronen je vastzetten, hoe je je kwaliteiten kunt uitbreiden en wat je wilt bereiken. Het is voor ons een uitdaging om je eigen kracht en mogelijkheden te (her)ontdekken, zodat je zelf de volgende stap zelf kunt zetten.

Module coachen en zeilen

Module coachen en zeilen

Een schip is een fantastisch instrument om mee te werken aan een persoonlijke en/of groepsgerelateerde vraag. Op een schip zijn letterlijk en figuurlijk alle verhoudingen anders. Dit daagt uit om bekende patronen los te laten en vanuit een ander perspectief te kijken: een ruime blik op de horizon. Varen betekent dat je actief bezig bent en al doende werkt met allerlei bewuste en onbewuste processen. Actie leidt tot een direct resultaat: het bepaalt de koers en snelheid van het schip.

Lifestyle coaching: Alcohol 0.0

Lifestyle coaching: Alcohol 0.0

Quote. "Datgene wat heeft geholpen is iets te vinden wat ik liever deed en wat belangrijker voor mij was dan het drinken van alcohol. Wat daarbij opviel was dat des te langer ik niet dronk het aantal dingen dat ik liever deed alleen maar toenam. Dus de manier om te stoppen met drinken is om nuchterheid te omarmen. Indien je dit puur, zuiver en onverschrokken doet kun je beetje bij beetje de rust en vrijheid ervaren waar je al die jaren naar op zoek bent geweest maar er altijd al is geweest". Durf jij dat aan?