Module aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

De landelijke training signaleren en omgaan met kindermishandeling hebben wij aangepast en geschikt gemaakt voor professionals (ambulancepersoneel, huisartsen, meldkamerpersoneel en triage en doktersassistenten) werkzaam binnen de ambulance en/of huisartsenzorg.

In de acute situaties waarin hulpverleners ter plaatse komen of hulpbehoevenden aan de telefoon hebben, is het belangrijk dat zij signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld kunnen herkennen en kunnen bespreken.
Daarmee kunnen zij het verschil maken voor het kind en het gezin, want kindermishandeling en huiselijk geweld stopt nooit vanzelf. Uit de praktijk blijkt dat bijna alle gezinnen hulp willen als iemand zijn zorgen met hen deelt en bespreekbaar maakt.

Onderwerpen:

  • Wat is kindermishandeling en huiselijk geweld (definitie, vormen, omvang)
  • Wat kun je als ambulancedienst voor een kind en zijn gezin betekenen
  • Belemmeringen in signaleren en handelen (willen, kunnen, durven)
  • Samenwerken met ketenpartners, protocol en Veilig Thuis
  • Werken met een casus uit de praktijk met trainingsacteur 

Duur: 1 dag

Deelnemers: 8 - 12 deelnemers

In company/open inschrijving: Incompany

Accreditatie: V&VN 7 punten