Module praktijkopleider acute zorg

Praktijkopleiders hebben te maken met verschillende rollen in hun werk. Zij instrueren en begeleiden collega’s, geven feedback op hun vaardigheden en houding en zijn daarnaast ook gewoon collega op de werkvloer. Dit maakt het lastig om je positie en houding te bepalen en vraagt veel van instruerende, communicatieve en begeleidende vaardigheden.

Tijdens deze cursus werken we met een portfolio waarin voorbereidings- en verwerkingsopdrachten staan. Per module zijn er leesopdrachten, praktijkopdrachten en reflectieopdrachten. De opleidingsdoelen en persoonlijke leerdoelen leiden tot een persoonlijk plan voor het vergroten van kennis, vaardigheden, interactie en houding in praktijkbegeleiding.

 Onderwerpen:

 • Hoe bouw je een trainingsdag op van begin tot het eind; van een pakkend begin tot de evaluatie?
 • Wat is een goede manier van presenteren?
 • Welke werkvormen helpen je hierbij verder, en hoe schakel je hiertussen?
 • Wat werkt om collega’s mee te krijgen in een veranderingsproces?
 • Kunnen formuleren van (eigen)leerdoelen en/of een coachingsvraag  t.b.v. het leerproces
 • Vaststellen en begeleiden van eigen en andermans leerstijlen en bekwaamheden
 • Feedback kunnen geven en ontvangen, actief luisteren en communiceren
 • Omgaan met weerstand bij deelnemers
 • Kunnen reflecteren, evalueren en beoordelen
 • Bewust zijn van het eigen aandeel in de communicatie en de samenwerkingsrelatie
 • Coachen van de deelnemer op leervaardigheden tot zelfstandig lerende ambulancemedewerker
 • Kunnen werken en begeleiden a.d.h.v.  een portfolio en een inwerkplan

Duur: 6 dagen

Deelnemers: 8 - 12 deelnemers

In company/open inschrijving: Beiden

Accreditatie: V&VN 42 punten

Klik op de link om toegang te krijgen tot documentatie voor de training praktijkopleider. 
https://www.dropbox.com/login 

Klik op de link om toegang te krijgen tot video materiaal behorend bij de training praktijkopleider.

https://vimeo.com/