Copyrightgegevens en gebruiksvoorwaarden van de website www.omadatc.nl

Deze website, met inbegrip van de totale inhoud wordt gepubliceerd en onderhouden in opdracht van Omada Training & Coaching. Deze website heeft tot doel website-bezoekers te informeren over de activiteiten van Omada. Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden bij elke opdrachtbevestiging op verzoek toegestuurd. Deze website is aan wijzigingen onderhevig. 

Auteursrechten
Copyright © Omada. Deze website inclusief de gepubliceerde informatie valt onder het copyright van Omada. De site is bestemd voor privé gebruik. Omada geeft geen toestemming om iets van de inhoud zoals teksten, afbeeldingen, audio en video te veranderen, te verkopen, te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te verzenden tenzij schriftelijk toestemming is verleend. 

Gebruik van de site
Het gebruik van de site is voor eigen risico. De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Omada is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites die via www.omadatc.nl gelinkt zijn. Een link naar onze site kan ook door een andere organisatie geplaatst zijn. 

Privacy verklaring
Omada heeft het recht gebruikersinformatie naar buiten te brengen. Dit in het geval van vermoedens dat deze informatie gebruikt kan worden ter identificatie of het nemen van juridische stappen tegen iemand die geweld pleegt of een verstoring te weeg brengt, bewust of onbewust, tegen rechten of bezittingen van Omada, site-gebruikers of een ieder ander die negatieve gevolgen ondervindt van deze acties. 

Gedragsregels m.b.t. kinderen
De site www.omadatc.nl is naar de mening van Omada geschikt om bekeken te worden door kinderen. Echter: ouders wordt dringend verzocht kinderen te begeleiden bij het surfen op het internet en dus ook op www.omadatc.nl. Kinderen mogen geen e-mail sturen of data downloaden voordat ze toestemming van hun ouders hebben.

Vragen of opmerkingen kunt u schriftelijk kenbaar maken.
Omada Training & Coaching
o.v.v. website
Schokkerhof 20a
8862PL Harlingen