Module omgaan met lastig gedrag of agressie

Binnen de gezondheidszorg om kunnen gaan met lastig gedrag en agressie, waarvan de verwerking vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Het ervaren van de eigen reacties en grenzen en het opbouwen van zelfvertrouwen komt vanuit een oplossingsgerichte benaderingswijze aan bod.

Tijdens deze cursus krijgen deelnemers handvatten over wat ze kunnen doen om te voorkomen dat onvrede en daaruit voortvloeiende conflicten escaleren. 
Wij richten ons voornamelijk op het voorkomen van agressie omdat uit onderzoek blijkt dat het vooral aankomt op de communicatie tijdens de interactie met de patiënt, de omstanders en/of bellers met een hulpvraag. 
Daarnaast is er ook aandacht voor wat je kunt doen als de situatie wel escaleert, welke impact dit kan hebben op de hulpverlener en hoe hier adequaat mee wordt omgegaan.

Onderwerpen:

  • Herkennen van triggers van verbale en non-verbale communicatie
  • Communicatieve technieken om boosheid, angst en stress bij zichzelf en anderen te reduceren
  • Strategieën die agressie, intimidatie en fysiek en verbaal geweld kunnen helpen de-escaleren
  • Het herkennen van de verschillen in beleving (bij jezelf en bij anderen) in relatie tot deze onderwerpen en hiermee weten om te gaan
  • Het bewust zijn van eigen kwaliteiten, patronen, triggers en normen en waarden
  • Ondersteuning van een collega na een agressie-incident

Duur: 1 dag

Deelnemers: 8 - 12 deelnemers

In company/open inschrijving: Beiden

Accreditatie: V&VN 7 punten