Module werkbegeleider

Een werkbegeleider stimuleert en ondersteunt de (nieuwe) medewerker om vanuit een oplossingsgerichte benaderingswijze vakkennis en vaardigheden toe te passen in de beroepspraktijk. Dit vraagt om invoelend vermogen en begeleidende vaardigheden en geloof in de mogelijkheden van de ander.

Uit ervaring weten we dat het oplossingsgericht werken en het focussen op oplossingen stimulerend werkt. Het activeert de medewerker vanaf de start en helpt om zich medeverantwoordelijk te voelen voor het eigen leerproces.

Wij richten ons hierbij op de koppeling van oude aan nieuwe kennis. Gedurende de cursus zal de deelnemer door middel van oefeningen ervaren wat de parallel is tussen je eigen opgedane ervaringen tijdens de cursus en je werk als werkbegeleider in de dagelijkse praktijk. 

Onderwerpen:

  • Kunnen formuleren van (eigen)leerdoelen en/of een coachingsvraag  t.b.v. het leerproces
  • Vaststellen en begeleiden van eigen en andermans leerstijlen en bekwaamheden
  • Feedback kunnen geven en ontvangen, actief luisteren en communiceren
  • Omgaan met weerstand bij deelnemers
  • Kunnen reflecteren, evalueren en beoordelen
  • Bewust zijn van het eigen aandeel in de communicatie en de samenwerkingsrelatie
  • Coachen van de deelnemer op leervaardigheden tot zelfstandig lerende ambulancemedewerker
  • Kunnen werken en begeleiden a.d.h.v. een portfolio en een inwerkplan

Duur: 4 dagen

Deelnemers: 8 - 12 deelnemers

In company/open inschrijving: Beiden

Accreditatie: V&VN 28 punten

Klik op de link om toegang te krijgen tot het evaluatieformulier van de training werkbegeleider.

https://www.survio.com/survey/d/R9C6W0J7R6Q2C1R0E