Overzicht alle modules (acute) gezondheidszorg

Onze trainingsprogramma's vallen op door de interactie tussen de trainer en de groepsleden en het delen van kennis en ervaringen. De deelnemers ontwikkelen nieuwe vaardigheden doordat ze de aangeboden kennis direct oefenen in de training en deze via opdrachten gaan toepassen in de dagelijkse praktijk. Wij verzorgen diverse trainingsprogramma’s / modules binnen de (acute) gezondheidszorg. Wat betreft het ontwikkelen van onze cursussen laten wij ons inspireren door oplossingsgericht werken, verbi

Tijdens trainingen blijkt dat mensen vaak wel kunnen bedenken wat effectief is en wat werkt. 
Toch is de dagelijkse praktijk vaak weerbarstig; het 'hoe doe je het nu werkelijk', en 'wat betekent dat voor je werk van morgen' is daarom een belangrijk onderdeel binnen onze programma's.

Ervaring doet leren. Sinds wij in 2003 zijn gestart, zijn we blijven leren. Zo kunnen we onze trainingsprogramma's blijven ontwikkelen, en blijft ons aanbod passend bij nieuwe inzichten en wensen. 
In nauwe samenwerking met de opdrachtgever en/of deelnemers zorgen wij voor scholing op maat. 
Een scholing die aansluit op de specifieke situatie van de organisatie.

Wij verzorgen diverse trainingsprogramma’s binnen de ambulance en huisartsenzorg. De programma's kunnen op verzoek ook worden aangepast voor andere beroepsgroepen.