Module oplossingsgerichte intervisie

Intervisie is een methode waarin professionals vanuit een gelijkwaardige positie leren van elkaar. Intervisie gaat over leren van jezelf, van situaties en van elkaar. Het is een vorm van collegiale ondersteuning om bij werkproblemen binnen een vastgestelde structuur tot oplossingen te komen en inzichten in een zelfsturend, op reflectie gericht leerproces.

Tijdens oplossingsgerichte intervisie wordt niet langdurig naar moeilijkheden gekeken omdat dit niet als zinvol wordt beschouwd om tot een oplossing te komen. Na de presentatie en tijdens de verheldering wordt wel kort ingegaan op de problemen om deze helder te krijgen, maar wordt de aandacht dan direct naar de mogelijkheden binnen de situatie verlegd. - wat ging er wel goed? -waar ben je wel tevreden over?  -hoe zag dit eruit? - wat zou je anders kunnen doen?

Van daaruit wordt er gekeken naar hoe je een dergelijke situatie de volgende keer aan zou kunnen pakken. Doordat men tijdens de intervisie ook stilstaat bij wat de inbrenger al zelf heeft gedaan om zijn leervraag op te lossen, doorloopt men de cirkel van denken-voelen-willen-handelen (motivatiecyclus).

Onderwerpen:

  • Denken vanuit mogelijkheden en oplossingen
  • Bewust zijn van het eigen oordeel
  • Nieuwsgierig zijn naar de beschrijving van het probleem c.q. leervraag
  • Oplossingsgerichte vragen stellen om een helder beeld te krijgen hoe de collega zijn probleem/leervraag ziet
  • De 5 stappen van het oplossingsgerichte intervisiemodel

 Duur: 1 dag

Deelnemers: 6-8 deelnemers.

In company/open inschrijving: Beiden

Accreditatie: V&VN 6 punten