• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Signs of Safety

Signs of Safety is een oplossingsgerichte werkwijze waarin gewerkt wordt aan het veilig stellen van kinderen door samenwerking en partnerschap met het gezin en hun netwerk. Marion Henneman is gelicenseerd trainer Signs of Safety.

Meer informatie

Development

Wij verzorgen diverse trainingsprogramma’s binnen de (acute) gezondheidszorg. Wat betreft het ontwikkelen van onze cursussen laten wij ons inspireren door oplossingsgericht werken, verbindende communicatie en eigen kracht.

Meer informatie

Psychosociale ondersteuning

Beroepskrachten binnen de acute hulpverlening lopen een verhoogd risico om geconfronteerd te worden met traumatische gebeurtenissen. De nasleep ervan kan zowel het welbevinden als de voortgang van het werk negatief beïnvloeden. Wat nu te doen?

Meer informatie