Module psychosociale ondersteuning geuniformeerden

Ambulancemedewerkers en meldkamer centralisten lopen beroepshalve een verhoogd risico om geconfronteerd te worden met traumatische gebeurtenissen. De nasleep van een dergelijk incident kan zowel het welbevinden als de voortgang van het werk negatief beïnvloeden. Wat nu te doen bij het inschatten en verwerken van een traumatische gebeurtenis?

Leidinggevende: 1 dag

In geval van een crisis dient de structuur duidelijk te zijn. Wie heeft welke rol op het moment van de crisis. Kernpunten voor het management zijn, overzicht houden, zowel intern als extern proactief en zorgvuldig  communiceren, rust en veiligheid uitstralen en open communiceren met collega’s, medewerkers en eventueel familieleden.  Naast zijn voorzitterschap tijdens een multidisciplinaire, operationele debriefing heeft de leidinggevende een signalerende en proces begeleidende taak en biedt hij een steunende context.

Collegiale ondersteuner (GCO): 3 dagen

Daar waar de leidinggevende meer de helicopter view over alle medewerkers bewaart, gaat de GCO meer in op de praktische kant van de individuele, psychosociale ondersteuning, zonder daarbij op de stoel van de hulpverlener te gaan zitten.

De GCO-medewerkers hebben hierin een duidelijke taak; zij maken een inschatting van de primaire behoefte van medewerkers na een traumatische ervaring, en hebben een signalerende, monitorende en terugkoppelende taak binnen de organisatie wanneer er zorgen zijn over een medewerker.  

Onderwerpen:

 • Richtlijnen psychosociale ondersteuning (PSO)
 • De rol van de leidinggevende bij PSO
 • De rol van de collegiale ondersteuner bij PSO
 • Secundaire traumatisering
 • Eigen stijl van probleemhantering en de verwerking en de invloed hiervan op de eigen werkwijzen
 • Signalen van psychotrauma
 • Normale verwerking versus verstoorde verwerking
 • Veerkrachtversterkende interventies
 • De drie opvanggesprekken
 • Vaardigheidstraining operationele debriefing.
 • Vaardigheidstraining individueel opvanggesprek

Duur: 1-3 dagen

Deelnemers: In overleg met opdrachtgever.

Dag 1 is een gezamenlijke training van leidinggevende en collegiale ondersteuners.

In company/open inschrijving: In company

Accreditatie: V&VN 7-21 punten