Signs of Safety, trainen en implementeren

Trainen is niet hetzelfde als implementeren (A.Turnell) Het trainen van een nieuwe werkwijze wil nog niet zeggen dat er ook structureel anders gewerkt gaat worden, trainen is niet hetzelfde als implementeren. Trainen is wel belangrijk, nieuwe informatie verwerken en leren van elkaar vormen de basis voor verandering. Door de praktijk binnen te halen en te verbinden met de theorie zullen trainingen de grootste opbrengst bieden. Toch is trainen alleen niet voldoende. Voor veranderen van gedrag is

De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het implementeren en borgen wordt vastgelegd in concrete afspraken met een plan van evaluatie en wie er wanneer aan de bel zal trekken als de afspraken niet lopen.

Een implementatieplan met de volgende onderwerpen:

  • Heldere afspraken over hoe de dagelijkse onderwerpen en situaties in de praktijk volgens Signs of Safety worden ingericht en hoe dit zichtbaar wordt.
  • Vaste momenten waarbij stil wordt gestaan bij de verbinding van de werkwijze met de praktijk.
  • Vaststellen van een werkwijze waarin men elkaar structureel bevraagt op hoe je zaken aanpakt en met elkaar leert van wat er goed gaat en wat nog beter kan.

Implementeren en borgen

Het leertraject heeft een impact op de hele organisatie. Het gaat om veranderingen die een nieuwe “way of life” impliceren. 

In dit traject wordt er van iedereen in de organisatie gevraagd om vanuit de oplossingsgerichte gedachte te gaan werken, aan de veiligheid en well-being van kinderen en hun gezinnen. Met een brede blik op het systeem en zoveel mogelijk betrokkenheid van het netwerk. Signs of Safety en oplossingsgericht werken vragen een mind shift die in eerste instantie eenvoudig lijkt en in de praktijk weerbarstig blijkt. Het stellen van vragen op een manier die mensen zelf tot plannen en een oplossing laat komen, vraagt veel van de vrager! Het betekent eindeloos vragen stellen om het goed in de vingers te krijgen. Het resultaat is een gemeenschappelijke taal die eenheid van werken en benadering brengt in de onderlinge samenwerking en met het gezin. 
Gedurende het leertraject zullen de deelnemers ervaren wat de werkwijze hen oplevert. 

Traject voorbeeld

Voor een jeugdzorg organisatie hebben wij het volgende traject ontwikkeld: 

Voorbespreking met het management van het traject en de benodigde randvoorwaarden.
Startconferentie met alle deelenemers, het management en het bestuur.
Locatiebezoek door de trainer.
Basistraining oplossingsgericht werken
Basistraining Signs of Safety
Conferentie Framework
Bijeenkomst implementatie en borging
Leer en intervisiegroepen/coaching on the job
Verdiepingstraining Signs of Safety
Consultatie en coaching op maat

We helpen graag om een traject op maat voor de organisatie uit te zetten.