Module aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Het is goed om kennis over het signaleren van kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling binnen de organisatie te implementeren en te borgen. De aandachtsfunctionaris speelt hierin een belangrijke rol en kan gezien worden als een procesmatige en inhoudelijke specialist in het signaleren en bespreekbaar maken van mishandeling en geweld met betrokkenen en ketenpartners.

Het aanstellen van een aandachtsfunctionaris is niet geheel vrijblijvend; inspecties en gemeenten kunnen het aanstellen van een aandachtsfunctionaris verplicht stellen. Want kindermishandeling en huiselijk geweld stopt nooit vanzelf.

Ons uitgangsprincipe is scholing op maat, we inventariseren de mogelijkheden van de organisatie en de EVC (eerder verworven competenties) van de deelnemers en passen het programma en de modules daarop aan. Wij ontwerpen met organisaties een leertraject dat bijdraagt aan de deskundigheid en past bij de draagkracht en draaglast van de organisatie.

Onderwerpen:

  • De vijf stappen van de meldcode
  • De rollen en mogelijkheden van een aandachtsfunctionaris
  • Van signaleren tot belemmeringen in het signaleren en handelen (willen, kunnen, durven)
  • Praten met kinderen, ouders en verzorgers
  • Het “schalen” van de ernst van het geweld of mishandeling
  • Het instrueren, begeleiden en coachen van collega’s
  • Het maken van een organisatiebreed plan van aanpak
  • Samenwerken met ketenpartners, protocol en Veilig Thuis
  • Werken met een casus uit de praktijk met trainingsacteur

Duur: 3 dagen

Deelnemers: 8 - 12 deelnemers

In company/open inschrijving: Beiden

Accreditatie: V&VN 21 punten